Usluge

  • izrada knjigovodstvenih politika i kontnog plana
  • pravilno i ažurno knjiženje knjigovodstvenih dokumenata
  • obračun amortizacije, plaća, ugovora o djelu, autorskog honorara
  • tromjesečni i godišnji obračun sa svim pokazateljima
  • plan i analiza poslovanja
  • porezno praćenje
  • izrada godišnjih prijava za građane i obrtnike


Klijenti

  • OBRTNICI - u sustavu poreza na dohodak i u sustavu poreza na dobit
  • PRAVNE OSOBE - male i srednje tvrtke
  • SAMOSTALNE DJELATNOSTI - liječnisi, odvjetnici, sportaši, novinari, umjetnici


Svojim znanjem i radom možemo obavljati poslove knjigovodstva za sve vrste djelatnosti: proizvodnja, trgovina, usluge, građevinarstvo, nakladništvo itd.