loader

Izvještavanje

04

USLUGE

Znate li čemu i kako koristiti izvještaje?

Svaki klijent ima svoje želje i potrebe koje su njemu bitne te želje da svoje poslovanje razvije kvalitetno. Da bismo mogli ostvariti svoje planove trebamo savjete i edukaciju ali i informacije koje prikupljamo kroz razno razne izvještaje i analize poslovanja. Društvo Obdan iz svog višegodišnjeg iskustva u knjigovodstvenim poslovima i praćenja istih znamo da većina klijenata dobiva samo obavijesti o obvezama koje trebaju platiti po izvještajima koje traži porezna uprava i Fina. Društvo Obdan prilikom pružanja knjigovodstvenih usluga svoje klijente obavještava ne samo o obvezama već i o aktualnom stanju kupaca i dobavljača, računima koji nedostaju, visini poreza i doprinosa prilikom obračuna plaće i drugo već i o aktualnim porezima i promjenama koje se događaju ili se planiraju. Svaki od izvještaja, koji su većinom usmeni, utječu kako na trenutačnu visinu obveza tako i na visinu rezultata na kraju godine te direktno utječu na iznose doprinosa i poreza koje morate podmiriti. Izvještavanje se može napraviti sukladno željama i potrebama klijenta.